Wybierz zdjęcie

Pole wymagane

zgoda_regulamin1

*OŚWIADCZENIE WYMAGANE
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat i zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu „Łap Chestera - konkurs Carrefour”

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna tutaj.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności.
Zobacz więcejWspóładministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna tutaj.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejscowość zamieszkania, fakt ukończenia 16 roku życia, adres IP urządzenia z którego dokonano zgłoszenia, brak powiązania z Organizatorem, Carrefour Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo ani podmiotami działającymi na ich zlecenie (w przypadku Uczestników), adres zamieszkania (w przypadku Laureatów), numer konta bankowego (w przypadku Laureatów Nagrody Głównej), a w przypadku Laureata Nagrody, który nie ukończył 18 roku życia, podaje się dane przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, fakt bycia przedstawicielem ustawowym Laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, Carrefour Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie, numer konta bankowego (w przypadku Laureata Nagrody Głównej) .

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwa uczestnictwa w konkursie „Łap Chestera - konkurs Carrefour”, w tym umożliwienie wydania nagród w konkursie oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów przekąskowych, w szczególności produktów pod marką Cheetos, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w Polityce prywatności.

Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


ZAMKNIJ


* Pola obowiązkowe
ZGODY DOBROWOLNE
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w konkursie.
PAMIĘTAJ! W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej poniżej.
zgoda_market

CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 jako Współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy”), informacji handlowych w postaci newslettera produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Cheetos, SUNBITES, NAKED oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAMKNIJ
zgoda_phone

CHCĘ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O KONKURSACH, LOTERIACH I PODOBNYCH AKCJACH TELEFONICZNIE
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących, inicjowanych przez lub na Frito Lay Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 jako współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy”), w celach przekazywania przez Współadministratorów informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany numer telefonu.
ZAMKNIJ
zgoda_sms

CHCĘ OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS LUB MMS O KONKURSACH, LOTERIACH I PODOBNYCH AKCJACH
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS lub MMS inicjowanych przez lub na zlecenie Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 jako współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy”), w celach przekazywania przez Współadministratorów informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany numer telefonu.
ZAMKNIJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGÓD DOBROWOLNYCH
Współadministratorami danych osobowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępnaj tutaj

Państwa dane osobowe w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna na tutaj.
Zobacz więcej.Współadministratorami danych osobowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępnaj tutaj
Państwa dane osobowe w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna na tutaj

Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości mailowej otrzymanej od Współadministratorów lub kontakt ze Współadministratorami w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.

Celem przetwarzania Państwa danych jest marketing bezpośredni produktów przekąskowych, w szczególności produktów pod marką Lay’s, Cheetos, SUNBITES, NAKED za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS w zależności od tego, na jaką formę marketingu bezpośredniego wyrazili Państwo zgodę. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w Polityce prywatności.

Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub dzwoniąc pod numer infolinii: 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
ZAMKNIJ

Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. Dowiedz się więcej.
ZAMKNIJ

Formularz został poprawnie wysłany

Zwycięzcę poznamy wkrótce!

Konkurs trwa od 01.11.2019 roku do 30.11.2019 roku w sklepach Carrefour. Szczegóły w regulaminie.